مستربچ و افزودنی براق کننده

مستربچ و افزودنی براق کننده مستربچ های افزودنی همان مکمل های صنعت پلیمر است که سهم عمده ای در بهبود خواص پلیمرها دارد و با توجه به گسترده شدن مواد اولیه ، این مستربچ ها می توانندبه راحتی خواص هر پلیمری را مطابق نیاز مصرف کننده بهبود ببخشند و کیفیت محصول نهایی را بطور چشمگیری […]